Hillerød gilderne

Hillerød gilderne består af 3 gilder: 2. Hillerød Gilde, Gribskov Sct. Georgs Gilde og Hillerød Spejdergilde. Vi har tilsammen ca. 60 medlemmer. Fælles for medlemmerne er, at de har været eller er spejdere eller har vist vedvarende interesse for spejderbevægelsen. 2. Hillerød Gilde og Gribskov Sct. Georgs Gilde er en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der tæller ca. 3.000? medlemmer. De 3 gilder udgør tilsammen Hillerød Stadsgilde. Hillerød Spejdergilde er ikke tilknyttet andre organisationer end Stadsgildet.

I gilderne beskæftiger vi os især med følgende aktiviteter:
  • De spejdermæssige relationer, hvor vi bl.a. laver løb og andre arrangementer for spejderne i Hillerød.
  • Vi deltager som hjælpere på diverse spejderlejre.
  • Naturen, hvor vi tager på udflugter og vandreture.
  • Kulturelle aktiviteter, hvor vi arrangerer foredrag eller tager på udflugt til en kulturel seværdighed.
  • Vi arbejder for at styrke fællesskabet mellem gildemedlemmerne i Hillerød. Det gør vi i form af dagsudflugter og kortere ferier.

Vi har en række fælles aktiviteter, som er organiseret i nogle interessegrupper , som vi kalder laug. De vigtigste er:

  • Spejderlauget, som bl.a. tilrettelægger de årlige Sct. Georgsløb for spejderne.
  • Aktiviteteslauget, som blandt andet arrangerer korte ferierejser.

Vi er inddelt i grupper på 6-9 personer (ligesom patruljer hos spejderne). Vi mødes ca. en gang om måneden i vores gruppe, hvor vi beskæftiger os med emner efter eget valg.

I Hillerødgilderne har vi vores faste mødested i Dragehytten, der ligger på Spejdercenter Frydenborg, nabo til Gribskov. I tilknytning til Dragehytten har vi også en bålhytte.


Mere om de tre gilder

2. gilde

2. Hillerød Gilde blev stiftet 29. maj 1963.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Helle Petersen

Gildekansler
Grethe Mønster

Gildeskatmester
Erik Petersen

Gribskov SGG

Gribskov Gildet blev stiftet den 17. april 1998.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Hans Foss

Gildekansler
Lene Rasmussen

Gildeskatmester
Eva Foss

Spejdergildet

Spejdergildet er stiftet 1. oktober 2021

Ledelsen består af tre medlemmer, som sidder i to år ad gangenFormand
Holger Dahl

Sekretær
Jette Bernt Nielsen

Kasserer
Jens Andersen


Hillerød Stadsgilde.

Stadsgildets formål er:

Hillerød Stadsgilde ledes af en stadsgildeledelse bestående af stadsgildemester, stadskansler og stadsskatmester, valgt af og blandt alle medlemmer af Gilderne i Hillerød.

Stadsgildet ledes af:

Stadsgildemester:
Henning Kongsbak

Stadsgildekansler:
Mette Mohr

Stadsgildeskatmester:
Poul Licht