Dragehytten - vores samlingssted

Dragehytten ligger på Frydenborg, som er et spejdercenter med 5 hytter, hvoraf Dragehytten er den ene.

Læs mere om Frydenborgområdet her

Udlejning
Regler og priser for udlejning fremgår af dette dokument.

Kontakt hytteudlejer såfremt du ønsker at leje Dragehytten

Dragehytten er Sct. Georgs Gildernes samlingshytte, hvor vi holder vores gildehaller og møder i laug og udvalg.
Dragehytten udlejes til vores medlemmer til særlige familiebegivenheder og andre arrangementer.
Hytten udlejes også til Hillerød Kommunes foreninger, skoler, institutioner og virksomheder til afholdelse af møder, kurser, lejrskoler mm.

Desuden lejes hytten ud til spejder- grupper, divisioner og korps udenfor kommunen.Spejdergrupper i Hillerød Kommune kan frit benytte hytten til større arrangementer.