☰ Menu

Laugene

× Spejderlauget Aktivitetslauget PR laug Glødens redaktion Kollegiet Frydenborgudvalget

Frydenborgområdet

Frydenborgområdet er et fælles spejderområde, med 4 hytter for nedennævnte spejderenheder og 1 fælleshytte der administreres af Hillerød Stadsgilde..

Området og hytterne skal primært bruges til aktiviteter for enhedernes egne spejdere, men kan i begrænset omfang udlånes/udlejes til spejder- og Sct. Georgs Gildearrangementer for fremmede enheder. Ved lån eller leje af området eller hytterne skal der tages hensyn til de andre spejderaktiviteter, der foregår på området.

Læs mere om lån og leje af området

Korps Gruppe Hytte
DDS, Frydenborg Gruppe ”Anne Stuart” og ”Møllen”
KFUM Megalipperne ”Megaliphytten” og ”Gribbereden”
Sct. Georgs Gilderne 2. Gilde, Gribskov Gildet og Spejdergildet ”Dragehytten” (fælleshytte)

I Dragehytten forefindes toilet- og badefaciliteter primært til brug for brugere af lejrpladserne. Nøgle til faciliteterne fås ved henvendelse til kalenderføreren – se nedenfor.
For benyttelse af området, gælder Frydenborgreglerne. For hytterne gælder de enkelte enheders hytteregler, samt Frydenborgreglerne.

Frydenborgreglerne

Frydenborg er et spejderområde, og almindelige regler for optræden i naturen gælder her.

Lån/leje af området til lejrpladser etc. til fremmede enheder, tillades i begrænset omfang, af hensyn til nedslidning. Henvendelse til kalenderføreren – se nedenfor.

Motorkørsel indenfor portalen er ikke tilladt. Af og pålæsning, af større materialer til og fra hytter og/eller lejrpladser, kan tillades.

Parkering skal finde sted, på den dertil indrettede parkeringsplads. Der må under ingen omstændigheder parkeres ved hytterne.

Brug af campingvogne og autocampere bør begrænses. Campingvogne og autocampere må kun placeres på parkeringspladsen, og evt. i den sydlige ende af område 9 ud mod vejen.

Permanente lejrarbejder kan etableres på område 6, når den etablerende enhed holder lejrarbejderne under opsyn. Område 7 kan endvidere benyttes af enhederne til egen disposition, teltslagning m.v. Øvrige pioner- og lejrarbejder på Frydenborgområdet, skal mærkes med brugernavn, og sløjfes efter endt brug, eller på opfordring.

Større arrangementer på området, skal anmeldes til kalenderføreren, der også er områdets kontaktperson, og derfor ved om der evt. er anmeldt andre arrangementer på det ønskede tidspunkt.

Pladsafgiften er kr. 10,- pr. person pr. overnatning. Betaling skal ske til kalenderføreren inden arrangement/overnatningen.

Ved benyttelse af lejrpladserne skal følgende overholdes:

Pladsen skal skånes mest muligt, derfor

Sejlads på søen er tilladt.

Rafter må benyttes, men skal stilles tilbage i raftegården efter endt brug. Det er forbudt at save og hugge i rafterne.

Vand hentes fra de 2 udendørs haner i området. Spar på vandet. Undgå aktiviteter hvor der bruges meget/løbende vand.

Brænde kan tages fra bunken ved den store bålplads. Brænde må samles i de levende hegn på området. Brænde til større forbrug skal medbringes. Der må kun samles brænde hvis der forud er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, der oplyser om regler og priser på følgende link.

Affald skal lægges i affaldsstativerne ved den lånte hytte. Hvis der ikke er plads i affaldsstativerne ved den hytte du benytter, er du forpligtet til, at tage dit affald med dig.

Brændbart affald afbrændes inden pladsen forlades.

Shelterene er til fri afbenyttelse.

Benyttelse af hytter og disses toiletter, bad m.m., er områdets administration uvedkommende, og må aftales med de enkelte enheder.

I forbindelse med teltslagning, større arrangementer m.v. på området, benyttes toiletter og bad i den østlige gavl af Dragehytten. Nøgle udleveres af kalenderføreren.

Ved øvelser og løb i skoven, skal de sædvanlige regler fra Skov- og Naturstyrelsen overholdes. Henvendelse herom skriftligt til:

Skov- og Naturstyrelsen, Ostrupgård, Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted.
Link til digital ansøgning I feltet ”skov” vælg Gadevang Skov. Skriv Tyske Plantage i bemærkningsfeltet, hvis aktiviteterne kun foregår i skoven syd for Isterødvejen..

Kalenderfører: e-mail: frydenborgudvalget@hillerodgilderne.dk

Frydenborgudvalget, den 11. maj 2012