☰ Menu

Laugene

× Spejderlauget Aktivitetslauget PR laug Glødens redaktion Kollegiet Frydenborgudvalget

Sct. Georg Kollegiet i Hillerød

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød er med i kollegiets bestyrelse.

Sct. Georgs Kollegiet er bygget på en ide af gildebrødre i Hillerød Sct.Georgs Gilder, der ønskede at tiltrække unge mennesker der har interesse for spejderbevægelsen.
Og derigennem tiltrække gode interesserede spejderledere.

Sct. Georgs Kollegiet blev bygget i 1988 og indviet i februar 1989. Det består af 4 boligblokke, der indeholder 61 lejemål med plads til 72 beboere. Der er tilknyttet en vicevært, der fører dagligt tilsyn med bygninger og beboere samt vedligeholdelse.

Beboerne er studerende, der kommer fra alle sociale lag og hjem. Man kan flytte ind fra det 18. år og bo der så længe, man er studerende eller tilmeldt en uddanelse.

Al henvendelse om udlejning finder sted på kollegiets hjemmeside.