☰ Menu

Laugene

× Spejderlauget Aktivitetslauget PR laug Glødens redaktion Kollegiet Frydenborgudvalget

Glødens redaktion

Gløden er Hillerødgildernes fælles blad, der udkommer 11 gange om året. Blandt de faste indslag i bladet er reportage og billeder fra gennemførte arrangementer i de tre gilder, samt annoncering af kommende arrangementer.
Gildeledelser og grupper skriver efter en fast turnus en side om et valgfrit emne, og derudover er bladets spalter åbne for indlæg fra alle gildebrødre, som ønsker at dele deres tanker og oplevelser med andre.

Redaktionen består p.t. af Jette Bernt Nielsen og Bjørn Lindstrøm (ansv.).

Deadline for bidrag til Gløden er normalt den 20. i hver måned.
Undtagelser: Der udkommer ikke et juli-nummer, og i december er deadline den 15.

Alle bidrag til bladet, og andre henvendelser til redaktionen, sendes til e-mailadressen: gloden@hillerodgilderne.dk