☰ Menu

Laugene

× Spejderlauget Aktivitetslauget PR laug Glødens redaktion Kollegiet Frydenborgudvalget

Hillerød Slotsø Byfest - 2019

Byfest lauget har deltaget i 2 arrangementer i 2019: E-sport event i maj.
Til dette arrangement har vi sørget for bemanding i en bar i aften- og nattetimerne.
Hillerød Slotssø Byfest:
Igen i år stod vi for aktiviteterne i teltet på Posen.
Aktiviteterne var:

Søndag blev der afholdt børnegudstjeneste og børneaktiviteter.

Stor tak til alle de mange gildebrødre, som ydede en indsats ved arrangementerne.